Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι είναι η λογοθεραπεία. Θεωρούν πως οι λογοθεραπευτές μαθαίνουν απλά στα παιδιά να λένε το ‘σ’ ή το ‘ρ’. Αλήθεια, όμως, είναι μόνο αυτό ; Σε τι βοηθάει η λογοθεραπεία ; Το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης ενός λογοθεραπευτή είναι ο λόγος αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Τι είναι το Σύνδρομο Down; Το σύνδρομο Down (DS) οφείλεται σε ένα επιπρόσθετο χρωμόσωμα 21 (τρισωμία 21) το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα μη διαχωρισμού, μετατόπισης ή μωσαϊσμού και αποτελεί μια χρωμοσωμική ανωμαλία. O μη διαχωρισμός γίνεται στο 94% των περιπτώσεων και συχνά οφείλεται

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Μεγαλώνοντας , ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία βρίσκεται, ξεδιπλώνει με μοναδικό τρόπο τις γλωσσικές του ικανότητες. Τα στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας που συνήθως συναντάμε στη διεθνή

Η γλωσσική ικανότητα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης εμφανίζεται περίπου κατά την συμπλήρωση του πρώτου έτους της ηλικίας τους, με την παραγωγή των πρώτων λέξεων. Περίπου στους 18 μήνες αυξάνεται σημαντικά το λεξιλόγιο τους στην ηλικία των 2 ετών αρχίζουν

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης , ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας.

Η Εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού.

Eίναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία ,τις περισσότερες φορές συνεχίζεται, σε ένα σημαντικό ποσοστό και στην ενήλικη ζωή. Εμφανίζεται στο 5-7% του

Θεσσαλονίκη

Ελάτε να γνωριστούμε

• ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
• ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
• ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ANETO ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η δική σας ανάγκη γίνεται δική μας προτεραιότητα!

Υπεύθυνη Κέντρου

Πανταζή Γεωργία
Λογοθεραπεύτρια S.I Msc

Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων & Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)