Τι ΑΛΛΟ είναι λογοθεραπεία;

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολύ συγκεκριμένη εικόνα για το τι είναι η λογοθεραπεία. Θεωρούν πως οι λογοθεραπευτές μαθαίνουν απλά στα παιδιά να λένε το ‘σ’ ή το ‘ρ’. Αλήθεια, όμως, είναι μόνο αυτό ; Σε τι βοηθάει η λογοθεραπεία ; Το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης ενός λογοθεραπευτή είναι ο λόγος αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Οι λογοθεραπευτές ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με λειτουργίες που συμμετέχουν στον λόγο και την επικοινωνία. Εκτός από τα προβλήματα ομιλίας και γλωσσικής ανάπτυξης, ένας λογοθεραπευτής είναι εκπαιδευμένος να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει διαταραχές όλων των ηλικιών και στους παρακάτω τομείς:

Φωνή

Η βραχνάδα, η τραχύτητα, η υπερβολική ένταση δεν είναι χαρακτηριστικά μόνο της φωνής των ενηλίκων. Τα παιδιά παρουσιάζουν δυσφωνίες αρκετά συχνά αλλά πολλές φορές αγνοούνται αφού θεωρούνται συμπτώματα ιώσεων ή και στοιχεία του χαρακτήρα του παιδιού. Η θεραπεία φωνής αντιμετωπίζει τα προβλήματα φωνής παιδιών και ενηλίκων συμβάλλει στην εδραίωση υγιών φωνητικών συμπεριφορών.

Σίτιση και Κατάποση

Οι λογοθεραπευτές ασχολούνται και με την αντιμετώπιση της δυσφαγίας. Τα παιδιά με διαταραχές σίτισης και επιλεκτική διατροφή είναι πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα σε κάποια από τις φάσεις της κατάποσης. Επομένως, μπορούν να επωφεληθούν τη λογοθεραπευτική παρέμβαση

Κοινωνικές δεξιότητες και Πραγματολογία

Η επιτυχημένη επικοινωνία απαιτεί επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και σωστή πραγματολογία της γλώσσας. Η πραγματολογία αποτελείται από όλα τα στοιχεία αλληλεπίδρασης, την ερμηνεία των μη-λεκτικών σημείων, την πρόβλεψη στην ανταλλαγή μηνυμάτων κατά την επικοινωνία. Έάν οι δεξιότητες αυτές είναι ελλιπείς, η επικοινωνία καθίσταται δύσκολη.

Γνωστικές λειτουργίες

Ο λόγος αποτελει μια από τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτές. Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νευρο-εκφυλιστικές ασθένειες-άνοιες, κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις, μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου και να προκαλέσουν διαταραχές σε γνωστικό επίπεδο που συνδέονται άμεσα με τη γλώσσα. Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των λειτουργιών αυτών.

Share

Θεσσαλονίκη

Ελάτε να γνωριστούμε

• ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
• ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
• ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ANETO ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η δική σας ανάγκη γίνεται δική μας προτεραιότητα!

Υπεύθυνη Κέντρου

Πανταζή Γεωργία
Λογοθεραπεύτρια S.I Msc

Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων & Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)