Διαγνωστικά εργαλεία

Σημαντική μας αρχή για μια επιτυχημένη θεραπεία είναι η ενδελεχής αξιολόγηση με σκοπό να καθοριστούν τόσο οι δυνατότητες, όσο και οι δυσκολίες κάθε ατόμου. Για το λόγο αυτό, κατά την αρχική αξιολόγηση χορηγούνται στο κέντρο μας τα εξής διαγνωστικά tests, ανάλογα την κάθε περίπτωση:

 • Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
 • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
 • ΕΔΑΛΦΑ
 • PLS-3
 • RAVEN TEST
 • Goodenough Draw A Person Test
 • Detroit Test μαθησιακής επάρκειας (DTLA)
 • Προσαρμογή-Πράξη-Προσέγγιση (ΠΡ-Η)


Θεραπευτικές μέθοδοι

Η διεπιστημονική μας ομάδα ακολουθώντας τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα έχει καταρτιστεί και πιστοποιηθεί στις παρακάτω θεραπευτικές μεθόδους:

 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση S.I
 • MAKATON
 • TEACCH
 • PECS (I,II)
 • Palin Parent-Child Interaction Therapy PCI
 • Lidcombe Program
 • SIMATA
 • TOUCH & SAY
 • Social Stories & Comic Strips
 • Padovan (Ι ,ΙΙ)
 • Theraplay
 • Ανάγνωση και γραφή Braille


Θεσσαλονίκη

Ελάτε να γνωριστούμε

• ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
• ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
• ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ANETO ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η δική σας ανάγκη γίνεται δική μας προτεραιότητα!

Υπεύθυνη Κέντρου

Πανταζή Γεωργία
Λογοθεραπεύτρια S.I Msc

Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων & Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ)